Är återhämtningsterapi för dig?

Har du en tuff tid i livet pga utmattning, sjukskrivning, ångestproblematik, livsomvälvande händelser eller andra omständigheter som är jobbiga att hantera? Kanske känner du att du år efter år lever i samma mönster och hela tiden får samma resultat som slutar med att du känner dig helt slutkörd och matt.  Vill du ha något annat och är beredd att​ investera tid i dig själv?
Om du är på väg in i,  eller redan landat i utmattning och känner att det är dags att göra en förändring till det bättre i ditt liv så kan du bli hjälpt av återhämtningsterapi i olika former där vi går till botten och hittar ”orsaken bakom orsaken” och hur du hanterar livet i olika situationer. 
Terapin är en holistisk metod där vi tar hänsyn till hela människan: kropp, själ & sinne. 
Du kommer få olika verktyg att möta livet på ett nytt sätt. Ett sätt med lite mer acceptans och en mer avslappnad syn på livet, där du får lättare att släppa på prestige, görande och landa mer i varandet och faktiskt njuta av det liv du har. Jag erbjuder både enskilda samtal och återhämtning i grupp. Har du frågor så gå in på kontaktsidan för att se hur du når mig. 
Känn dig varmt välkommen.

"Var befinner du dig?
Är du ofta upptagen av tankar som kretsar kring livet i stort, framtiden, dåtiden, allt som ska göras ? Har du mycket prestations- eller statustänk? Funderar du mycket på allt du skulle vilja ha i livet? Tex: ”om jag bara landar det där perfekta jobbet, köper den nya bilen, presterar tillräckligt mycket, så kommer allt bli bra och jag blir lycklig och kan koppla av”? 
Kanske är det då dags att börja titta lite inåt istället? Kanske behöver du stanna upp och faktiskt se på allt du redan har i ditt liv. Det som har gjort dig till den du är idag. Kanske är det så att du ändå vill ändra något? Det är helt ok, men gör det då för att det verkligen är viktigt för dig och ditt välmående! Kanske ska vi sluta sträva, överprestera och jämföra oss med andra? Möjligen är det så, att när vi landar i denna insikt, så trillar livet på plats helt av sig själv.."
                                                                                                      Katarina-21

Definition Återhämtningsterapi

1. En metod speciellt framtagen för att hjälpa människor med återhämtning från utmattning eller annan stressrelaterad ohälsa.

2. Vi utgår från klientens behov genom att terapeuten möter klienten där denne befinner sig på sin livsresa.

3. Terapeuten arbetar utifrån 6 grundläggande steg mot återhämtning, där acceptans och medveten närvaro är centrala begrepp.

4. En holistisk metod som ser till hela människan – kropp, själ och sinne, då stress och utmattning påverkar alla delar av oss.

5. Klienten får hjälp med aktiv återhämtning utifrån terapeutens kunskap om stressens och återhämtningens fysiska och psykiska mekanismer.

6. En metod som bygger på evidensbaserad forskning inom mindfulness, meditation och stresshantering.

7. Vi hjälper klienten att göra de förändringar som behövs för en hållbar livsstil och för att förebygga återfall i utmattning eller annan stressrelaterad ohälsa.

8. Återhämtningsterapin passar lika bra i förebyggande syfte, för att främja psykisk hälsa, som i rehabiliterande syfte efter utmattning eller vid andra omvälvande livshändelser och prövningar i livet.

Välkommen att boka din tid för samtal.